torgovyiput.fi

Venäjän kauppatie on nyt TorgovyiPut.fi

Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme!

Venäjän Kauppatie-lehti, venäjäksi Torgovyi Put, on ilmestynyt säännöllisesti jo elokuusta 1993.
Vuonna 2018 vietämme 25-vuotis juhlavuotta!

Venäjän Kauppatie -lehti tarjoaa mahdollisuuden kuukausittain kohdistaa ja päivittää mainosviestinne suoraan venäläisasiakkaille. Lehti jaetaan Suomesta kiinnostuneille lukijoille, pääasiassa Pietarin talousalueella, erikoismessuilla ja päätien Pietari – Suomi -varrella. Kuluneiden vuosien aikana lehti on saavuttanut lukijoittensa ja asiakkaittensa keskuudessa kiistattoman Ykkösmedian aseman. Venäjän kauppatie -lehti on erinomainen ja edullinen ilmoitusväline silloin, kun halutaan tavoittaa Suomeen saapuvat venäläiset ostomatkailijat. Lisää…Venäjän keskuspankki valmistelee strategiaa pankkipalveluiden saatavuuden parantamiseksi vuosille 2018–2020

Keskimäärin palveluiden saatavuus on kansainvälisesti vertaillen hyvällä tasolla, mutta sekä alueelliset että eri väestöryhmien väliset erot ovat merkittäviä. Heikossa asemassa ovat mm. eläkeläiset, joista noin kolmanneksella ei ole pankkitiliä. Strategialuonnoksen keskeiset tavoitteet liittyvätkin laadukkaiden rahoituspalveluiden saatavuuteen suurien kaupunkien ulkopuolella sekä sähköisten pankkipalveluiden kehittämiseen. Käytännössä tavoitteet nivoutuvat yhteen, sillä internet- ja mobiilipohjaiset palvelut nähdään keskeisiksi välineiksi pankki- ja rahoituspalveluiden tuomiseksi pientenkin asutuskeskusten kotitalouksien ulottuville. Rahoituspalveluiden ja -valvonnan digitalisoitumista tuetaan myös vuodet 2018–2020 kattavalla keskuspankin Fintech-ohjelmalla.

Rahoituspalveluiden käytön laajentuminen edellyttää teknisten ratkaisujen lisäksi myös väestön taloustuntemuksen kohentumista. Viime vuosien haastattelututkimuksissa on käynyt ilmi, että talousasioiden osaaminen on keskimäärin perin heikkoa. Erityisen heikkoa osaaminen vaikuttaisi olevan talousmatematiikan perusteissa kuten inflaation ja koron merkityksen ymmärtämisessä. Lokakuussa 2017 hallitus hyväksyi finanssiministeriön ja keskuspankin valmisteleman strategian finanssilukutaidon edistämiseksi vuosille 2017–2023. Finanssilukutaitoa halutaan edistää mm. uusilla opetusmateriaaleilla ja nettisivustoilla sekä tuomalla talouden peruskäsitteitä osaksi koulujen opetusohjelmia.

Bofit.fi