United Powerin kaapelit vähentäisivät sähkön hintapaineita  

”Se oli todellakin yllätys”, huudahtaa United Powerin hallituksen puheenjohtaja, unkarinvenäläinen liikemies Andras Szep Kauppa- ja teollisuusministeriön 19.12.2006 päätöstä hylätä United Powerin hakemukset sähkökaapelista (Venäjän kauppatie -lehden puhelinhaastattelu 30.1.2007).
Hakemusprosessi oli jo itsessään luvattoman pitkä. Hakemusta puolsivat monet asiantuntijat. Päätös oli kaikesta huolimatta kielteinen. Szep viittaa poliittiseen painostukseen Suomessa. ”Itsenäinen tutkimus osoitti hankkeen perustelluksi. Tietysti jotkut osapuolet voivat olla tappion kärsijöitä uuden sähkötarjonnan tähden. Heillä on yhteys poliittiseen valtaan. Suomessa vaalit lähestyvät”.

Energiamarkkinoilla ei vallitse reilu vapaa kilpailu, mutta Andras Szep ei hämmästy: ”Sama tilanne on kaikkialla maailmassa. Toiset estävät säätelyllä uusien tulemisen markkinoille”. Hallituksen puheenjohtaja kertoo Korkeimmalle hallinto-oikeudelle lähetyn valituksen sisältävän vasta-argumentit. United Powerin valituksessa viitataan Purasjoen selvitykseen, jonka mukaan keskeinen keino saada lisää kilpailua sähkömarkkinoille on tuonnin esteiden vähentäminen ja lisäyhteyksien rakentaminen. ”Minulla on myönteinen suhtautuminen”, Andras puhuu virkistävästi tulevaisuudesta. Andras Szep hämmästyttää persoonallisuudellaan: avoimesti puhuva, kielitaitoinen, valoisa liikemies, kaukana vanhan byrokraatin kuivahkosta tyypistä.

United Powerin hallituksen kokoonpano on järeää asiantuntemusta. Varapuheenjohtaja on Baltenergon puheenjohtaja Ivan Kuznetsov. Hallitukseen kuuluvat myös sekä WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, ministeri Pertti Savolainen että Jaakko Ihamuotila, joka tuli tunnetuksi 70-luvulla Valmetin toimitusjohtajana, 80–90 –luvuilla Neste Oyj:n toimitusjohtajana ja 1998–2000 Fortum Oyj:n päätoimisena hallituksen jäsenenä. Niin ikään hallituksen jäsenenä on kauppatieteen tohtori Kari Nars, joka on työskennellyt muun muassa Suomen pankissa, valtiovarainministeriössä ja ulkomailla pankkimaailmassa. United Power viittaa kotisivuillaan lukuisiin arvovaltaisiin tukijoihin ja liittolaisiin: pääministeri Fradkov, teollisuus- ja energiaministeri Hristenko, Atomienergian johtaja Rumyantsev ja Pietarin kuvernööri Matvienko.

 Hylkäämisellä oli hyötyjänsä
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 19.12.2006 hylätä sähkökaapelihanke tuli kiehtovaan aikaan. Suomessa oli kohuttu energiayhtiö Fortumin toimitusjohtajan Mikael Liliuksen 12 miljoonan euron optioita. Valtio omistaa enemmistön (51,52 %) mainitusta Fortumista. Muut suuret omistajat ovat Kansaneläkelaitos (1,02 %) ja Ilmarinen (1,25 %).
Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki oli setvinyt raportissaan syyskuussa 2006 sähkömarkkinoita kilpailupolitiikan näkökulmasta. Ongelmat näyttivät kulminoituvan Fortumin asemaan ja Fortumin omistuksiin. Vuoden 2006 lopulla ärtymystä herättivät ilmoitukset sähkönhinnan kallistumisesta. Vuoden 2006 lopulla voimistuivat keskustelut lisäenergian ja uuden ydinvoimalan tarpeesta. United Power liittyy tunnettuihin selvityksiin energian lisääntyneestä tarpeesta Suomessa.

United Power kiinnittää huomiota 25.1.2007 valituksessaan (315/2/07) käytännössä monopoliasemalla sähkön siirrosta vastaavan kantaverkkoyhtiön Fingridin omistusoloihin: Fingridin omistajia ovat Fortum (25 %), Pohjolan Voima (25 %), institutionaaliset omistajat (38 %) ja valtio (12 %). Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Fortumin ja varapuheenjohtajana Pohjolan Voiman edustaja. “Aivan kuten riippumattomissa asiantuntijalausunnoissa on todettu, Fingridin toimintaan liittyvä merkittävä ongelma on se, että sen päätöksenteko nojautuu liikaa kahteen suurimpaan tuottajaan, Fortumiin ja Pohjolaan. Kun Fingrid ottaa kantaa yhtiön toiminnan kannalta merkittävään Venäjän sähkökaapelihankkeeseen, on selvää, ettei yhtiö voi toimia vastoin pääomistajiensa intressejä” (valitus s. 8).

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Kantaverkkoyhtiönä Fingridillä on rooli fyysisten sähkömarkkinoiden markkinaehtoisten pelisääntöjen kehittäjänä. Valituksessa viitataan kuitenkin Fingridin entisen toimitusjohtajan erikoiseen lausuntoon Talouselämä-lehdessä (31.3.2006; valituksessa s. 23). Toimitusjohtajan mukaan United Powerin saadessa jopa luvan rakentamiselle, ”me emme kytke sitä verkkoon”.

United Power haki jo 25.5.2004 ministeriöltä sähkömarkkinalain mukaista rakennuslupaa Venäjä ja Suomen väliselle, 1000 MW:n tehoiselle tasavirtakaapelille. Yhtiö täydensi hakemusta lukuisia kertoja eri täydennyspyyntöjen tähden. United toimitti myös 27.4., 14.6., 27.11. ja 7.12.2006 täydennykset kahdesta 500 MW kaapeliyhteydestä. Fingrid kieltäytyi annetusta tehtävästä selvittämästä kahden 500 MW kaapeliyhteyden mahdollisuutta, koska ei uskonut Pietarin alueelta riittävän sähköä. Siten ministeriö ei käsitellyt lainkaan yhtiön hakemusta kahdesta kaapelista. Selvitysmies Matti Purasjoen raporttia sähkömarkkinoista (9.9.2006), Svenska Cellulosa Aktiebolagetin kirjettä (27.7.2005) ja teollisuusyhtiöiden Stora Enso, Outokumpu ja M-real yhteistä lausumaa (7.3.2006) ei liioinkaan otettu huomioon päätöksenteossa.

Suomessakin syrjivää protektionismia
Päätöksen johdosta Suomi saattaa saada kielteistä julkisuutta ulkomailla ja voi joutua vastaamaan sähkömarkkinoidensa kilpailuesteistä ja omistusoloista jopa EU:n komissiolle. Valituksessa viitataan kattavasti Hallintolakiin, Rooman sopimukseen, Yhteisölainsäädäntöön, Yhteisöjen tuomioistuimeen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiin. Valituksessa viitataan syrjimättömyys-periaatteen loukkaamiseen. Vastavuoroisuus-periaate ei toteutunut tämän hakemuksen käsittelyssä, kun sen sijaan EstLinkin 350 MW:n hakemuksessa ei käsitelty lainkaan kotimaisen sähköntuotannon omavaraisuuden tarvetta.


Juha Molari
molari@kauppatie.com