Venäjän kaupassa aktiivisesti mukana

Lehdellä on koko sen 12 vuotisen toimintansa ajan ollut kaksi merkittävää johtoajatusta: taloudellisen menestyksen tuominen ilmoittaja-asiakkaillemme sekä myönteisen kanssakäymisen edistäminen Suomen ja Venäjän välillä. Lehti kokee vastuunsa uudistua aidosti muuttuneen maailman mukana sekä edistää myönteisen ilmapiirin syntyä suomalaisten ja venäläisten keskuudessa.
Sekä Suomen kansantalous että suomalaisten yritysten liiketoiminta voivat saada tarvittavan uuden kasvusysäyksen juuri Venäjän avulla, yhdeltä Euroopan nopeimmin kasvavalta kansantaloudelta.

Johtoajatus realisoituu sanomalehden toimituksellisissa ratkaisuissa: lehdessä on suomenkielisiä uutisia ja artikkeleita monipuolisesti erilaisilta aloilta kansalaismielipiteen edistämiseksi.

Uutiset tavoittavat Venäjälle menevät suomenkieliset matkustajat ja suomalaiset yrittäjät. Venäjänkieliset uutiset ovat puolestaan hyvin luettuja sekä Suomeen matkustavien venäläisten keskuudessa että Venäjällä jo toimivien yrittäjien keskuudessa. Uutiset saavat julkisuutta myös internetin välityksellä.

Suomalaiset yrittäjät kohtaavat Venäjän miljoonakaupungeissa aidon kansainvälisen kilpailun, johon täytyy paneutua vakavalla mielellä, muistaen että tuloksiin päästään vain pitkäjänteisellä toiminnalla. Pikavoittoja on turha kuvitella hakevansa. Tämä on ollut myöskin lehtemme toiminta-ajatus sen perustamisesta vuodesta 1993 alkaen. Ja se on tuntunut toimivan hyvin.

Suomalaisen yrittäjän vaikeus on poimia suomalaisista tuotteista ja palveluista kiinnostuneet venäläiset maailman suurimman valtion alueelta. Tähän poimintaan on lehtemme aina ollut erinomainen apuväline, sillä kaikki lukijamme ovat aidosti kiinnostuneet Suomesta ja suomalaista sekä siitä mitä me voimme heille tarjota. Tähän liittyen me täällä Venäjän Kauppatie – lehdessä havaitsimme ongelman ja suunnittelimme jakeluverkoston tarpeesta käsin. Siksi lehteä on jaettu aina muun muassa kaikilla raja-asemilla Suomen ja Venäjän välillä, liikenteen merkittävissä solmukohdissa Suomessa ja Venäjällä, konsulaateissa, merkittävissä liikepaikoissa Venäjällä, erityisesti Pietarissa, mutta myös Petroskoissa, Moskovassa ja Volgogradissa ja merkittävillä messuilla mainituissa kaupungeissa.

Pietarin merkitystä korostavat tulokset, joiden mukaan alueelta saapuu Suomeen enemmän venäläisiä kuin kaikilta muilta alueilta yhteensä. Venäläisten turistien tavoittaminen on sekin arvokasta, koska he jättävät matkailutuloa Suomeen enemmän kuin minkään muun maan turistit.

Raja-asemien merkitystä korostaa puolestaan se seikka, että 92 % venäläisturisteista saapuu Suomeen autolla. Nämä turistit lukevat lehteä juuri siinä tarkoituksessa, että löytäisivät sen mainoksista kiehtovia tarjouksia, joita voivat käyttää hyväkseen.
Vähäiseksi ei voi luokitella sitä työtä, mitä lehtemme on tehnyt suomalaisen liike-elämän hyväksi, tarjoamalla venäläislukijoille heidän omalla kielellään joka kuukausi luotettavaa infoa maamme liike-elämän tarjoamista palveluista. Yhtä hyvin tieto on mennyt perille, olipa sitten kyse yöpymispaikan etsimisestä hotellisivuiltamme tai vaikkapa miljoonien arvoisen metsäkoneen ostamisesta.
Jakeluratkaisu on osoittautunut lehden menestystekijäksi rajatutkimusten valossa: jo vuonna 2003 tulokset kertoivat, että Suomeen tulevista venäläistä 55% luki säännöllisesti Venäjän Kauppatie – lehteä.

Lehti tavoitti paremmin Suomeen tulevat venäläiset kuin mitkään suomalaiset tai venäläiset sanoma- tai aikakauslehdet.
Tämä on tulos joka kannustaa meitä tekemään yhä innokkaammin työtä asiakkaittemme hyväksi myös ensi vuonna.
Kiitoksia kaikille mukana olleille !


Toimitus