Miksi Suomessa yhä vihataan?

Suomen TV 1 –kanavan Ykkösdokumentti, ”Ryssäviha”, 18.4.2004 klo 21:15 käsitteli suomalaisten Venäjä-kuvaa. Asiantuntijat arvioivat vihamielisyyden taustoja: Vihamielisyys syntyy huonosta lukeneisuudesta. Se heikentää kansakuntaa itseään.

Ykkösdokumentti tarttui vaikeasti käsiteltävään aiheeseen, josta usein julkisesti myös vaihetaan, suomalaisten keskuudessa vallitsevaan vihamielisyyteen venäläisiä kohtaan, ns. ryssävihaan. Ykkösdokumentissa 18.4.2004 esiintyneiden asiantuntijoiden lähes yksimielinen käsitys oli, että suomalaisten keskuudessa vallitsevat vihamieliset tunteet venäläisiä kohtaan ovat merkittävältä osaltaan perusteettomia ja asiattomia. Miten ymmärrämme oikein suomalaista mieltä? Ohjelma päättyi itsearvion tähdentämiseen: — ”Tuskin venäläiset kohta tulevat Suomeen, jos ilmapiiri ei muutu”. Vain Martti Siirala selitti – psykologisilla teorioillaan - omaa vihaansa hyväksyen:
— En tunnusta, että vihaan venäläisiä ihmisiä, vaan mitä he tekevät! Suomalaiset Paasikivesta alkaen sairastuivat sortajan rakastamiseen, kun tunnustivat Leningradin ”legitiimit oikeudet”. Venäjän kansan uudelleensyntyminen voi tapahtua vain vapautumalla Neuvostoliiton synneistä.

Viha — huonoa lukeneisuutta
Professori Matti Klingen mielestä viha perustuu pinnalliseen tietämykseen, huonoon lukeneisuuteen. Klinge valitti, että yhä edelleen media poimii venäläisiä koskevaa informaatiota englanninkielisistä lehdistä, jotka ovat kuitenkin sisällöltään hyvin propagandistisia.
Vuonna 2002 EU:n arvovaltainen raportti kiinnittikin huomiota siihen, kuinka Suomessa uutisoidaan venäläisiä kielteisissä yhteyksissä. Professori Klingen mukaan venäläisten vihaaminen piti alkuaan keksiä perusteluksi, jotta Suomi olisi ikäänkuin pitänyt romanttisesti taistella itsenäisyytensä:
— Ryssävihatarina piti keksiä, piti syyllistää venäläiset, jotta saatiin taakka kansalaissodasta pois omilta hartioilta. Valkoinen armeija toteutti voiton paraatin ikäänkuin olisi lyönyt ulkopuolisen vihollisen, vaikka Saksan ammattisotilaat tosiasiallisesti olivat ratkaisseet sisällissodan kulun. Tämä oli taidokasta kamppailua mielikuvista, taitavaa poliittista toimintaa, joka ei kuitenkaan vastannut todellisesta historian kulkua.
— 1920-luvulla venäläisten vihaaminen syntyi. Silloin vallitsi oikeaa rotuvihakulttia, se oli kuin uskonto, yleisesti hyväksytty riitit, jolle oli omat kirjansa ja kirjanoppineensa. Tällä tavalla vapautettiin omat punaiset syyllisyydestä, heidät kytkettiin erilleen venäläisistä. Omat punaiset olivat vain ”erehtyneitä punaisia”. Samalla bolsovismi samaistettiin venäläisyyteen.
— 1920-luvulla saapui runsaasti pakolaisia Neuvostoliitosta, koska nämä eivät hyväksyneet kommunismia. Erityisesti vuoden 1921 Pietarin edustalla olleen kapinan jälkeen Suomeen saapui paljon venäläisiä pakolaisia, n. 8000 henkeä. Heitä kuitenkiin syyteltiin Suomessa. Heihin suhtauduttiin erittäin alentavasti. Rotuhygenialla perusteltiin, miksi nämä venäläiset eivät saa asettua maaseudulle: Viekkaat venäläiset viekottelevat viattomat suomalaiset naiset. Sosiaalidemokraatit perustelivat puolestaan, etteivät nämä saa tulla töihin tehtaisiin, koska venäläiset alentaisivat palkkoja. Niin puolet palasi takaisin kylmän vastaanoton takia.

Venäjä on lähellä
Yhteen aikaan suomalaiset halusivat olla arjalaisia. Sitten suomalaisuutta selitettiin Volgan mutkasta saapuneiden heimojen avulla. Nyt suomalaiset korostavat eurooppalaisuuttaan, sukulaisuuttaan Brüsseliin. Sitä ei pidä Brüssel-innostuksessa unohtaa, että yhä — vielä useiden vuosisatojen jälkeen - Volgan mutkassa asuvien heimojen ja suomalaisten välillä löytyy jo lyhyen keskustelutauon jälkeen koko joukko sanastollista sukulaisuutta.

Kiril Gluschkoffin mukaan Suomessa vallitsee valitettava vaikeneminen, hiljaisuus, ”ikäänkuin ei olisi venäläistä vähemmistöä laisinkaan”. Kun mediassa julkisuuden henkilöt ilmaisevat ala-arvoisia rodullisia huomautuksia venäläisistä, niin näitä ei kukaan moiti, arvostele tai kommentoi jälkikäteen.
Hiljaisuudessa vaietaan ikäänkuin hyväksyen sanottu paha. Suomessa eletään, puhutaan ja kirjoitetaan ikäänkuin ei olisi laisinkaan rajaa ja aivan rajan takana ei olisi suuria kaupunkeja, kuten Pietaria. Sen sijaan Suomessa katsotaan tuhansien kilometrien päähän lähteen.

Keskustelu Karjalan palauttamisesta on Gluschkoffin mukaan syytä jo unohtaa, aika on mennyt ohi. Hän kysyi, miksi vuoden 39 raja olisi arvokkaampi rajapyykkinä kuin muiden aikojen rajat, sillä tuolla kohdalla raja on kulkenut vain 20 vuotta. Nykyinen raja on lähellä sitä, missä se oli 1700-luvulla jo.

Venäläinen nainen kiehtoo ja pelottaa
Suomessa on vallinut käsitys, ettei naisen tavitse olla ”fiini”, naisellisuutta ei tarvitse tavoitella. Venäläinen nainen koetaan pelottavana Suomessa, jossa on nainen tasa-arvon vuoksi myös muuttunut sukupuolettomaksi. Venäjällä jo parfuumin käyttö on Klingen mukaan osoitus, että nainen haluaa tulla huomatuksi. Korkeakantaiset kengät ja muut naiselliset piirteet ovat yleisempiä.
Bäckman epäilee, että suomalaisten kokema erityinen mielenkiinto venäläisiin naisiin prostituution harjoittajina on ilmaus latentista naisvihamielisyydestä Suomessa, joka nyt projisoidaan venäläisiin naisiin:
— Homofobia-Suomessa kiinnostutaan prostituoiduista venäläisistä, mutta todellisuudessa mietitään heidän asiakkaitaan, miehiä.

Venäjä — isämme ja äitimme
Sosiologi Johan Bäckman luonnehti Suomen ja Venäjän suhdetta lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Bäckman on kirjoittanut Oikeustutkimuslaitokselle useita teoksia Venäjän rikollisuudesta. Bäckman lähestyi suomalaisten mielenlaatua psykologian teorioiden avulla:
— Venäjä on ollut äiti ja isä, antanut paljon ja rangaissut.Nyt vallitsee viha ja rakkaus –suhde. Suhde äiti-Venäjään on myönteinen, Venäjän vieraanvaraisuutta ja kulttuuria ihaillaan. Isä-Venäjän kieltoja, sotakoneistoa, valtiota vihataan. Vallitsee kuin Oidipus-kompleksissa mustasukkaisuusfantasia, jossa isä halutaan syöstä pois, jotta saadaan olla äidin kanssa.

Nämä ovat Bäckmannin mukaan villejä teorioita, joiden mukaan voidaan kuitenkin selittää suomalaisten mielenlaatua.

Venäläisten halvekseminen osoittaa, kuinka hyvät seikat heijastetaan Suomeen, joka on johtava maa kaikessa, maailman vähiten korruptoitunut, maailman lukutaitoisin kansa. Negatiiviset seikat heijastetaan itsestä Venäjään, korruptoituneeseen, ei-teknologiseen maahan. Meidän suomalaisten omat negatiiviset piirteet projisoidaan Venäjään. Bäckman tähdentää ihmiselämän samanlaisuutta:
— Kaikessa suhteessa olemme varsin samanlaisia, haluamme elää tavallista elämää. Tuskin on esimerkiksi mahdollista, että venäläiset valehtelevat enemmän kuin suomalaiset.

Hyvin runsaasti hallitsee pelkkää vainoharhaisuutta suomalaisten keskuudessa. ”Venäläiset haluavat jotakin pahaa meille”. Venäläisten käyttäytyessä erityisen hyvin suomalaiset pelkäävät venäläisten haluavan pahaa. Hienosti käyttäytyvää, vanhaa venäläistä pidetään vaarallisena. Bäckmanin mukaan massapsykoogi koskettaa lähes kaikkia Suomessa:
— Liikeyritykset pelkäävät mennä Venäjälle. Turistit eivät uskalla mennä. Tämä massapsykoosi heikentää suomalaisia ihmisinä. Pelossa ja epäluulossa heikkenee juuri suomalaiset itse menettäessään useita mahdollisuuksiaan.
 

Juha Molari