Pietarissa turismi vahvistuu

Viktor Pakhomov on Pietarin turistikomitean puheenjohtaja. Hän kertoi kansainvälisessä konferenssissa – Pietari-300: Venäjän kulttuurimegapoli turismin maailmassa – että Pietarin tavoitteena on saada 5 miljoonaa turistia kaupunkiin vuonna 2007. Maailman matkailujärjestö uskoo turismin kasvavan Venäjälle huomattavasti nopeammin kuin muissa maaissa (Rosbalt 20.4.2004).

Vuonna 2003 Pietari tunnustettiin yhtenä viehättävimmistä kaupungeista Pohjois-Euroopassa. Pietariin matkustajien lukumäärä lisääntyi 15-18 %, kun verrataan kaupungin keskimääräiseen vuosittaisen turismin kasvuvauhtiin 6-8 % vuodessa. 270 huviristeilyalusta telakoitui Pietariin vuonna 2003, näissä 210 000 turstia ja 90 000 ulkomaista henkilökuntaa. Määrä kasvoi 20-30 %:lla vuodesta 2002. Nämä matkailijat pysyivät keskimäärin 2-3 päivää Pietarissa, kun aiemmin oli ollut tyypillinen pysähdys 1 päivä.
Pietari tekee useita toimenpiteitä kaupungin saattamiseksi houkuttelevaksi turisteille.

Pietarin turismi- ja kulttuurikomitea työskentelee yhdessä Pietarin metro-organisaation ja muiden järjestöjen kanssa, jotta museo- ja julkist matkustajaliput olisivat vierailijoiden käytössä helposti. Pietarin johtavat hotellit kehittelevät ”Valkeat päivät” ohjelmaa talviturismin vahvistamiseksi. Pakhomovin mukaan turismi tuottaa 7-9 %:n kaupungin koko tulosta.

Juha Molari