EU tahtoo vahvistaa naapuruutta

Karjalan tasavallan ulkomaankaupan neuvonantaja Dmitry Bazegsky ilmoitti 24.2.2004, että EU käyttää 4,5 miljoonaa euroa yhteistyöhön Karjalan kanssa vuosina 2004-2006.

EU on suunnitellut projektin ”Naapuruus: Karjala Euroopassa”. Tämän projektin päämääränä on edistää pientä ja keskisuurta liiketoimintaa alueella sekä kehittää kuljetusjärjestelmää Karjalan ja Suomen välillä. Lisäksi EU:n projekti tukee Karjalan ja muiden Euroopan valtioiden asukkaiden kanssakäymistä. EU:n projektin avulla halutaan luoda myös suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia yhteyksien ja kanssakäymisen kehittämiseen. Venäjän pieni ja keskisuuri yritystoiminta on erittäin kiinnostunut yhteyksien löytämisestä Suomeen.

Karjalan naapuruus-projekti on vain yksi osaa laajempaa ohjelmaa, joka kulkee nimellä ”Naapuruus” (Neighborliness). Tämä ohjelma sisältää myös Pietarin kaupungin, Leningradin alueen, Kaliningradin ja Mursmanskin

Juha Molari