Yhdistyneet kansakunnat Talouskasvu jatkuu Venäjällä

 Helmikuussa 2004 julkaistun YK:n raportin (Survey of Economic Situation in Europe; Issue 1, 2004) mukaan vuonna 2004 kasvaa EU-maiden talous 2,1 %, USA:n 4,5 % ja Venäjän 5,7 %. Venäjän talouskasvu hidastuisi vuodesta 2003, mutta on silti huomattavasti nopeampaa kuin EU-maiden talouskasvu.

YK:n raportissa todettiin, että Yhdysvaltain dollarin lasku voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia kuitenkin Euroopan talouskasvulle. Kuluttajien kysynnän alhainen taso hidastaa myös EU:n talouskasvua.

YK:n raportissa ennustetaan itä-Euroopan maiden talouskasvuksi 4,5 %:a vuodelle 2004, mutta alueen entisten kommunististen maiden talouskasvu olisi 5,7 %. Raportin mukaan itä-Euroopan maiden talouskasvu on edelleen dynaamisinta Euroopassa. Yhdysvallat jää kuitenkin yhä maailmantalouden veturiksi. YK.n mukaan Yhdysvaltojen talous kasvaa 4,6 % vuonna 2004, kun vuonna 2003 kasvu jäi 3,1 %:in.

Juha Molari