Alexander Pochinok:
“Miehen 8-työtuntia ei riitä koko perheen menoihin”

Alexander Pochinokin mukaan (Pravda 27.2.2004) kansantulo on toki kasvanut, mutta kuitenkin rikkaiden ja köyhien välinen kuilu on vain pahentunut Venäjällä.
Rikkaan ansiotulot ovat 14 kertaa suuremmat kuin köyhän. Venäjän federaation tilastokomitean tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2003 ansiotulot kasvoivat 14,5 % , mikä oli suurin tulos vuosikymmeneen. Köyhän väestön osuus on pienentynyt 8,3 %-yksikköä neljässä vuodessa.

Pochinok piti erittäin huolestuttavana, että Venäjällä mies saattaa työskennellä 8 tuntia päivässä, silti hän ei kykene ylläpitämään perhettään tai tyydyttämään henkilökohtaisia tarpeitaan. Tilanne ei ole kuitenkaan niin poikkeuksellinen eurooppalaisittain kuin Pochinokin huolestuneesta lausunnosta voisi päätellä: kovin harva suomalainen mies kykenee pelkällä omalla 8 tunnin ansiotyöllään ylläpitämään koko perheensä ja tyydyttämään henkilökohtaiset tarpeensa.
Asunto-, auto- ja ruokakulut ovat Suomessa niin korkeat, että pääsääntöisesti tarvitaan molempien aviopuolisoiden ansiotulot, jotta perhe selviää menoistaan.
Suomalainen yhteiskuntajärjestelmä on rakennettu ajatukselle, jossa molemmat aviopuolisot ovat välttämättä töissä.

Juha Molari