Kokemusta maassa ja maan rajojen ulkopuolella

L. Artemiev otsikoi Pravdassa (4.3.2004), että uuden pääministerin Fradkovin nimittäminen oli “meidän vastauksemme lännelle ja anti-semitisteille”. Venäläinen lehdisto on kiinnittänyt huomiota siihen, että länsimaiden ja Venäjän oma lehdistö ollut pistänyt Fradkovin nimeä pääministeriehdokkaiden joukkoon ennakkopohdinnoissaan.
Pääministeri on työväline presidentille, jolla on ylin valta Venäjällä. Hyvin kokenut byrokraatti Fradkov on hyvin tietoinen, että hänen valtansa on rajallinen. Vahvan ja suositun presidentin aikana pääministerista muodostuu vain yksi presidentin tiimin jäsenistä, Fradkovia ei ole syytä pitää Putinin seuraajana (luonnehdittiin Pravdassa 4.3.). Strategia-analyytikko Roland Nash (Renaissance Capital) luonnehtii, että Fradkov on ”täysin tunnollinen hallintovirkamies, jonka ensimmäinen tehtävä on kuunnella Kremlin sanoja” (BBC 1.3.2004). Julius Strauss (Reuter 2.3.2004) kuvaa Fradkovin nimittämisen pääministeriksi ilmaukseksi Putinin haluksi lujittaa valtaansa. Politiikassa kamppaillaan vallasta: Millainen on se maailma, jonka Putin haluaa rakentaa? Putin pitää tärkeänä Venäjän suhteiden kehittämistä länsimaihin ja maan sisäisen järjestyksen turvaamista. Siksi hän valitsi pääministeriksi kokeneen, tunnollisen virkamiehen.
Putin kuvasi uuden pääministerin valintatilannetta: “Tehtämme oli vaikea – etsiä uusi pääministeri maalle. Tämän henkilön täytyy olla korkeasti ammattitaitoinen, rehellinen, hyvin kokenut valtion eri toiminnoista” (Pravda 1.3.2004). BBC:n uutisissa (1.3.2004) luonnehdittiin uutta pääministeriä: hän on selvinnyt Venäjän yhteiskunnan ”myllerryksissä” enemmän kuin vuosikymmenen. Fradkov työskenteli jo Juri Gaidarin hallituksessa vuonna 1992. Hänen uskotaan tukevan Putinin korruption vastaista ohjelmaa tunnollisemmin kuin edellinen pääministeri oli tehnyt. Kiinassa lehdistö arvelikin, että Putin erotti edellisen hallituksen, koska hallitus ei ollut toiminut kyllin tunnollisesti ja tehokkaasti korruption vastaisessa taistelussa, joka on viime aikoina keskittynyt Mihail Hodorkovskin ja Jukos-öljy-yhtiön epäselvyyksiin. Hodorkovski on myös tukenut Putinin vastaisia poliittisia voimia (Xinhua News Agency 2.3.2004).
Vladimir Putin kuvaili uutta pääministeriä sanoin ”hyvin korkeasti asiansa osaava, rehellinen mies, jolla on laaja kokemus valtion toiminnan eri alueilta”. Pääministeri Fradkovilla ei ole yhteyksiä muihin Venäjän poliittisiin voimiin, paitsi nyt presidenttiin, mikä saattaa vaikeuttaa hänen työskentelyänsä. ”Tämä tilanne antaa Fradkoville taktisia, mutta ei strategisia etuja”, kirjoitti Artemiev (Pravda 4.3.2004). Fradkovin toinen ongelma on, ettei hänellä ole kokemusta laajasta, tunnetusta hallinnollisesta reformista. Fradkovin ei katsota kuuluvan presidentti Putinin lähipiiriin, mutta hän ei kuulunut myöskään Jeltsinin lähioligarkiaan. BBC:n kirjeenvaihtaja Sarah Rainsford kirjoittaa, että 53-vuotias, huonostitunnettu teknokraatti Fradkov on tullut valtaan Putinin lähipiirin ”ulkopuolelta” (1.3.2004)


Fradkovin suurin etu on hänen kokemuksensa. Hän tuli tietoiseksi markkinataloudesta jo sosialismin kaudella, kun työskenteli ulkomaankaupan parissa vuodesta 1973. Työskennellessään Veropoliisissa Fradkov tuli tietoiseksi suurten pääomien todellisesta alkuperästä ja harmaan talouden toiminnasta. Hän on toiminut myös Ingosstrakh vakuutusyhtiön toimitusjohtajana. Hän on toiminut ministerinä kahdesti. Hän kykenee kommunikoimaan kommunistien ja markkinatalouden edustajien kanssa. Hän vietti myös vuoden ulkomaailla työtehtävissä.
Venäjän lehdistö on toistanut yksimielisesti, että Fradkovin valinta korostaa Putinin päämääriä - suhteiden kehittämistä EU:n ja WTO:n. Myös Venäjän modernisointi on keskeinen haaste: Erityisesti terveysministeriön uudistamisen on ajankohtainen. BSC:n talouskonsultti Max Shein kuvailee: ”Fradkov pitäisi kelvata myös länsimaisille sijoittajille... Hän on siviilihenkilö, joka edusti Venäjää Euroopan Unionissa ja Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa” (BBC 1.3.).
Lähes kaikki tietotoimistot ja lehdet ovat muistaneet kerrata Fradkovin monipuolisen historian (esim. Pravda, Sofia News agency, BBC, Rosbalt, RosBusinessConsultin). Mihail Fradkov syntyi 1.9.1950 Moskovassa. Vuonna 1972 hän valistui Moskovan koneenrakennusinstituutista mekaniikan insinööriksi. Vuonna 1981 hän valmistui ulkomaankaupan akatemiasta.
Vuosina 1973-75 hän työskenteli Venäjän suurlähetystön talousasioiden neuvonantajana Intiassa. Vuosina 1975-84 hän toimi erilaisissa tehtävissä Neuvostoliiton ulkomaankaupan valtiollisessa komiteassa, erityisesti raskaan teollisuuden vientitehtävissä. Vuosina 1984-88 hän oli Neuvostoliiton ulkomaankauppakomitean johtajan sijainen, vuosina 1988-91 hän toimi ”Ulkomaankauppatoimien koordinoinnin virastossa”.
Vuosina 1991-92 hän oli vanhempi neuvonantaja Venäjän diplomaattisessa edustustossa YK:ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa Genevessä sekä Venäjän edustaja GATT:ssa. Vuodesta 1992 alkaen hän toimi Venäjän federaation ulkomaankaupan ministerin sijaisena. Maaliskuusta 1997 alkaen hän toimi ulkomaankauppaministerin sijaisena, ja 16.4.1997 – 23.3.1998 myös itse ministerinä. Toukokuusta 1998 alkaen hän on ollut Ingosstrakh yrityksen puheenjohtaja. 25.5.1999 tapahtuneen Sergei Stepashinin hallituksen erottamisen jälkeen hän oli kauppaministerin sijainen. Fradkov nimitettiin 19.8.1999 kauppaministeriksi. Fradkov oli Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteerin sijainen 31.5.2000-28.3.2001, jonka jälkeen hän siirtyi Federaation veropoliisin johtajaksi. Vladimir Putin lakkautti Federaation veropoliisin 22.3.2003. Kesäkuussa 2003 Fradkov nimitettiin Venäjän presidentin erikoislähettilääksi pitämään suhteita EU:n kanssa. Pääministeri Fradkov puhuu espanjaa ja englantia. Hänellä on kaksi lasta.

Tuskin on tarpeen kiistää seikkaa, etteikö Venäjän suhteiden rakentaminen EU:n kanssa ja WTO-neuvottelut sekä maan sisäinen hallintouudistus ja verojen keruussa ilmenevät ongelmat olisi Federaation kehitykselle keskeisiä haasteita. Juuri niitä tehtäviä varten Fradkov on hyvin ansioitunut. Ansiohistoria antaa hyvin erilaisen kuvan kuin mitä suuri suomalainen sanomalehti (2.3.2004) antoi kuvailussa, jossa uutta pääministeriä nimitettiin ”hymyttömäksi”, ”talousrikosepäilyksi”, jonka jutun ”todistaja kuoli sairaalassa äkilliseen sairaskohtaukseen” ym.

Juha Molari