Venäläinen ja suomalainen usko

Valtaosa venäläisistä uskoo Jumalan olemassaoloon (73 %) ja enkeleihin (53 %). VTsIOM tutkimusinstituutti haastatteli 1600 venäläistä joulukuussa 2003 (RosBalt 20.1.2004). 46 % väestöstä uskoi taivaan olemassaoloon, 44 % uskoi myös helvetin ja paholaisen olemassaoloon. 45 % venäläisistä ei uskonut helvetin ja paholaisen olemassaoloon.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastanneiden uskontokuntia. Noin 5 % itseään ortodoksiksi tunnustavista ilmoitti, ettei uskonut Jumalaan. Muslimiksi itseään tunnustavat kielsivät uskon Jumalaan huomattavasti harvemmin. Noin 25 % ortodokseista ja 30 % muslimeista ei uskonut taivaan olemassaoloon. 25 % ortodokseista ja lähes puolet muslimeista ei uskonut helvetin olemassaoloon. Noin 50 % ortodokseista ja 30 % muslimeista uskoi noitiin.

44 % venäläisistä uskoi ihmeisiin ja 25 % henkiin. Lisäksi 42 % uskoi astrologiaan, 25 % uskoi jälleensyntymään (reinkarnaatio) ja 34 % vastanneista uskoi UFO:hin. Ortodokseista yli puolet uskoi ihmeisiin, kun muslimeista vain kolmannes uskoi niihin.

Evankelis-luterilaisen kirkon tutkimuskeskuksen mukaan (13.1.2000) suomalaisten usko Jumalaan lisääntyi tuntuvasti 1990-luvulla. Loka-marraskuussa 1999 haastateltiin noin tuhatta suomalaista yhteistyössä Suomen Gallup Oy:n kanssa. (KT 13.1.2000). 47 % suomalaisista uskoi kristinuskon opettamaan Jumalaan, lisäksi joka neljäs (27 %) suomalainen ilmoitti uskovansa Jumalaan eri tavoin kuin kirkko opettaa. Täten Jumalaan uskovien osuus väestöstä on Suomessa ja Venäjällä liki yhtä suuret. Niiden suomalaisten määrä, jotka eivät usko lainkaan Jumalan olemassaoloon, on alhainen, vain 6 %. Suomalaiset uskovat, että Jumala on luonut maailman: 68 % suomalaisesta pitää sitä vähintään todennäköisenä. Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää todennäköisenä, että Jeesus on Jumalan poika. Myös Jeesuksen kuolleista nousemiseen ja Raamatussa kerrottuihin ihmeisiin suomalaiset uskovat yleisesti. Yli kaksi kolmesta pitää niitä vähintään todennäköisinä. Suomalaiset uskovat huomattavasti yleisemmin kuin venäläiset myös Saatanan olemassaoloon. Ainoastaan noin 20 % suomalaisista ei usko Saatanan olemassaoloon.

Venäläisiä sanotaan hyvin uskovaiseksi tai uskonnolliseksi kansaksi, mutta tilastojen perustella suomalainen uskonnollisuus ei jää laisinkaan vähäisemmäksi. Suomalainen usko on vain usein hiljaista, hiukan sulkeutunutta muilta ihmisiltä, jopa salattua läheisiltä.

Juha Molari