Vuoden 2004 budjetti

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut Federaation lain Federaation budjetiksi vuodelle 2004. Federaation budjetin menot ovat 2,66 triljoonaa ruplaa (90,94 miljardia USD) vuonna 2004 ja budjetin tulot ovat 2,74 triljoonaa ruplaa (93,68 miljardia USD). Vuoden 2004 BKT:ksi on arvioitu 15,3 triljoonaa ruplaa (523,08 miljardia USD).

Ennuste vuoden inflaatioasteeksi (joulukuusta 2003 joulukuuhun 2004) on 10 %. Budjetin ylijäämäksi muodostuu 83,4 miljardia ruplaa (2,85 miljardia USD), joka käytetään Vakauttamisrahaston muodostamiseen.
 

Vuoden 2004 budjetista siirretään 77 miljardia ruplaa (2,63 miljardia USD) federaatioille ja paikallishallintoon; noin 45 miljardia ruplaa (1,54 miljardia USD) ulkomaanasioiden hoitoon; 412 miljardia ruplaa (14,08 miljardia USD) puolustukseen; ja noin 311 miljardia ruplaa (noin 10,63 miljardia USD) valtion turvallisuuspalveluun.

Valmistussektori, energiatuotanto ja rakennusteollisuus saavat 67miljardia ruplaa (2,29 miljardia USD); maatalous ja kalastus noin 32 miljardia ruplaa (1,09 miljardia USD); hätäaputoimiin on varattu 26,2 miljardia ruplaa (895,63 milj. USD), koulutukseen 118 miljardia ruplaa (4,03 miljardia USD); terveydenhoitoon ja fyysiseen kuntoutukseen 47,1 miljardia ruplaa (1,61 miljardia USD); ja sosiaalipolitiikan toimenpiteisiin 161,2 miljardia ruplaa (noin 5,51 miljardia USD).

Myös Suomen valtion budjetti on laadittu vuodelle 2004 optimistisissa tunnelmissa. Talouden näkymiä kuvataan sanoilla: ”Kansainvälinen talous näyttää päässeen vihdoin kasvu-uralle, joskin elpyminen etenee eri tahdissa eri alueilla...” Vuonna 2004 kokonaistuotannon kasvuvauhdin odotetaan nopeutuvan 2,7 prosenttiin. Maailmankaupan kasvun otaksutaan vetävän viennin 5 prosentin kasvuun.

Kansantalouden tilinpidon mukaan 44,1 % BKT:sta Suomessa. Kuluttajahintaindeksin muutos olisi vuonna 2004 Suomessa 0,7 %. Talousarvioesityksen jälkeen annettu täydentävä esitys oli 47 milj. euroa ylijäämäinen, mutta silti vuonna 2004 Suomen valtio on lainanoton tarpeessa. Valtiolle ehdotettiin otettavaksi vuonna 2004 uutta velkaa 1 174 milj. euroa. Suomessa suurin menoerä on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, 9 356 651 000 euroa, ja seuraava on opetusministeriön hallinnonala (6 046 273 000 euroa).

Venäjän federaation ja Suomen budjettien vertailu osoittaa, että Suomessa (6,046 miljardia euroa) sijoitetaan koulutukseen enemmän rahaa kuin Venäjän federaatiossa (4,03 miljardia USD), jonka väkimäärä on kuitenkin kymmenen kertaa suurempi kuin Suomen.

Myös pienen Suomen sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalan menoerä, 9,356 miljardia euroa, on suurempi kuin Venäjän budjetin terveydenhoidon ja sosiaalipolitiikan määrärahat yhteensä.

Sen sijaan puolustusmäärärahat ovat Suomessa noin 7 kertaa pienemmät kuin Venäjällä.

Juha Molari