Paras vuosi - ja parempaa odotetaan

”Itse joulupukki olisi kateellinen Venäjän poliittisen johdon optimismille”, kertoi Pravda 26.12.2003. Saksalaisen mediaparonin Axl. Schpringerin väite, että ”tänään – vain hyviä uutisia”, on hyvin totta, kun tarkasteleeVenäjän pääministeria Mikhail Kasjanovia.

Pääministeri korostaa mielellään joka tilanteessa vuosi 2003 oli yksi menestykkäimmistä Venäjän talouskehityksessä 12 vuoteen. Monet henkilöt ovat toki yrittäneet toteuttaa reformia (Gaidar, Chubais, Tsernomirdin, Soskovec ja Kirienko), mutta vasta nyt vuosi 2003 oli onnistunut vuosi.

BKT:n nykyinen kasvu 6,7 % ja 12 %:n inflaatio ovat paljon parempi tulos kuin vuoden 2000 tulos, jossa BKT kasvoi 9 % ja inflaatio oli 20 %. Kasjanov viittaa myös siihen, että kansainväliset investoinnit ja kuluttajien kysyntä ovat tukeneet vuonna 2003 talouskasvua. Venäjän oma tuotanto on voimakkaasti kasvussa. Tuotannon tehokkuus kasvoi 7 %, mikä on tärkeä tekijä. Venäläiset ovat tällä hetkellä toki tyrmistyneet dollarin arvon laskuun.

Pääministeri kehotti rauhallisuuteen ja vakuutti, että hallitus tukee keskuspankkia, jotta finanssijärjestelmä pysyy vakaana. Pravda-lehti (26.12.2003) kuitenkin huomautti, että on vaikea ymmärtää pääministerin puhetta rahasta ja inflaatiosta, koska suuri osa venäläistä on pitänyt säästönsä dollareissa, mutta nyt nämä säästöt ovat kadonneet nopeasti.

Presidentti Putin myönsi 18.12.2003, että ”tämä tosiasia, jotta 31 miljoonaa venäläistä elää alle köyhyysrajan, on nöyryyttävä” (Rosbalt 18.12.2003). Se on asia, jota ”meidän ei pitäisi koskaan unohtaa missään tilanteessa”. Putinin mukaan minimitaso on suunnilleen 72 USD kuukaudessa. Presidentin mukaan kuitenkin talouskasvu koskettaa kaikkia Venäjän kansalaisia. ”Jos me jatkamme nykyistä talouspolitiikkaa, niin meillä ei ole sitä ongelmaa, joka oli vuonna 1998”. Presidentin mukaan 12 %:n inflaatio on toki paljon, mutta se on luonteenomainen kaikille niille valtioille, jotka ovat kokeneet talousjärjestelmän muutoksen. Putinin mukaan vuonna 2003 oli reaalinen palkkojen nousu 11 %, eläkkeiden kasvu 7 % ja työn tuottavuuden kasvu 8 %. ”Tämä oli ensimmäinen kerta useisiin vuosiin, että työn tuottavuus kehittyi merkittävästi. Tulojen kasvu vauhti on jatkuvasti nopeampi kuin työn tuottavuuden kasvunopeus”.

Pääministeri ja presidentti eivät ole yksin optimismissaan. Vuoden 2003 lopulla julkaistiin useita mielipidetutkimuksia, joiden perusteella venäläisten mielialat ovat hyvin myönteiset mennyttä vuotta kohtaan. 55 % venäläisistä arvioi myönteisesti vuoden 2003 VTsIOM:n tekemän tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa haastateltiin joulukuun 13 ja 14 päivä 1600 venäläistä. 45 % sanoi vuoden kehityksen olleen yleisesti myönteinen maassa, kun taas 50 % katsoi vuoden olleen vaikea Venäjällä. 55 % vastanneista muisti terroriteot pohjoisessa Kaukasuksessa ja Moskovassa, kun taas 38 % mainitsi tärkeimmiksi tapahtumiksi vuodelle 2003 USA:n ja Iso-Britannian sotilastoimet Irakissa. 20-22 % sanoi, että duuman vaalit, valtion työntekijöiden palkankorotus ja eläkereformin alku olivat vuoden tärkeimmät tapahtumat. Monet vastanneet viittasivat myös dollarin heikkenemiseen ja autojen vakutuuslakiin. 18 % vastanneista mainitsi Mikhail Hodorkovskin pidätyksen erittäin tärkeäksi tapahtumaksi.

Kulttuuri, urheilu, television ja viihde saivat hyvin vähän huomiota osakseen em. mielipidetutkimuksen vastauksissa. Kuitenkin 14 % vastanneista sanoi, että vuoden 2003 päätapahtuma oli itse asiassa Venäjän pääsy Euroopan jalkapallomestaruuskilpailuihin. 9 % mainitsi televisio-ohjelmat Ôàáðèêà çâ¸çä (”Tähtitehdas”) ja Íàðîäíûé àðòèñò (”Kansallinen artisti”) vuoden 2003 tärkeimmiksi asioiksi.

Nuoret vastaajat ja ne, joiden tulot olivat yli keskimääräisen ansiotason, sanoivat tavallista useammin, että vuoden päätapahtuma oli Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen tai Venäjän pääsy jalkapallon mestaruusfinaaleihin. Myös mainittiin Paul McCartneyn Moskovan konsertti, Roman Abramovichin ratkaisu ostaa Chelsea jalkapallokerho sekä Yukosin tapahtumat.

Kaiken kaikkiaan venäläiset ovat optimistisia myös tulevan vuoden 2004 suhteen. 74 % sanoi, että vuosi 2004 on enemmän tai vähemmän menestyksellinen vuosi ja vain 21 % ei uskonut mitään myönteistä vuodesta 2004. 60 % sanoi, että Venäjän tilanne yleisesti on myönteinen vuonna 2004, kun 30 % vastanneista näki kehityksen kielteiseksi Venäjällä vuonna 2004.

Venäläiset ajattelivat vuonna 2003, että pahimmat sosiaaliset ongelmat ovat maassa köyhyys, huonot palkat ja työttömyys. Tämä tulos tuli ilmi Public Opinion mielipidetutkimuksessa, jossa haastateltiin 32500 henkilöä (Rosbalt 30.12.2003). 91 % vastannaista oli aikuisia. 17 % venäläisistä nimesi alhaisen elämäntason suurimmaksi huolekseen, 15 % katsoi työttömyyttä ja alhaisia palkkoja huoltensa aiheena.

Tärkeimmäksi sosiaaliseksi ongelmaksi nimettiin myös alhainen eläke (13 %), korkeat hinnat (8 %), asunto-ongelmat (8 %), kunnallisten palvelujen korkeat kustannukset (6 %), huono terveydenhoito (6 %), henkilökohtaiset terveysongelmat (4 %), terrorismi ja rikollisuus (4 %), päihteet (4 %).

30 % Bryanskin alueen vastanneista nimesi köyhyyden suurimmaksi ongelmaksi. 29 % Chuvashan ja 25 % Ylyanovskin alueen vastanneista piti köyhyyttä pääongelmana. 32 % Stavropolin alueen, 25 % Tambov alueen, 25 % Kalmykian ja 24 % Orenburgin alueen vastanneista katsoi suurimmaksi ongelmaksi työttömyyttä. Eläkehuolet korostuivat Bryanskin alueella (21 % vastanneista), Liptskin alueella (21 %), Krasnodarin alueella (20 %) ja Primorskin alueella (20 %). Korkeita hintoja pidetiin vakavimpana ongelmana Lipetskin alueella (19 %), Bryanskin alueella (16 %) ja Nizni Novgorodin alueella (16 %).

Asunto-ongelmiin viitattiin usein Khabarovskin alueella (21 %), Orlovin alueella (21 %), Leningradin alueella (20 %) ja Pietarisa (16 %). Etnisiset suhteet koettiin vakavimmaksi ongelmaksi Moskovassa (5 % vastanneista) ja Stavropolin alueella (3 %). Kulttuuriongelmat ja moraali koettiin suurimmaksi huoleksi Saratovin alueella (6 %) ja Pietarissa (4 %). Juha Molari

Juha Molari