Venäjälle syntymässä uskontojen markkinat

Venäjällä on yli 500 uskonnollista lahkoa. Pravda-lehti kuvaili, että näihin ”tuhoisiin” lahkoihin kuuluu miljoona ihmistä, joista 70 % on vain 18-27 vuoden ikäisiä. Tulos on peräisin lokakuussa toteutetusta lahkoja tarkastelevasta keskustelutilaisuudesta, jossa paikalla oli psykologeja, tiedemiehiä, ortodoksisen kirkon edustajia ja valtion instituutioiden edustajia.

Filosofian tohtori Alexander Dvorkin arvioi, että 600-800 000 virallisesti rekisteröityä lahkojen jäsentä on Venäjällä. Monet keskeiset lahkot ovat saapuneet Venäjälle: Scientologia, Moonilaisuus, Jehovan todistajat ja monet muut. Dvorkinin mukaan venäläisperäisiä lahkoja ovat ”Siunatun neitsyen keskus” (Moskovassa), Ashram Shambaly (Novosibirskissa), Vissarion lahko (Krasnojarskin alueella), Radasteya (Uralin alueella) ja monet muut. Voimakkain lahko Venäjällä on tällä hetkellä Neo50 liike, joka vaikuttaa kaukoidässä, Siberiassa ja Uralin alueella. Jehovan todistajien ja Mormonien määrät kasvat myös.

Muissa lahkoissa uusia jäseniä saapuu samalla kun vanhoja lähtee pois. Asiantuntijoiden mukaan lahkot etsivät lujaa asemaa yhteiskunnasta, puhuvat oikeuksiensa puolesta viranomaisten parissa ja perustelevat toimintaansa omantunnon vapaudella.

Dvorkin arvion mukaan totaalitaarinen lahko on “autoritaarinen organisaatio”. Dvorkin tarkoittaa tällä ilmaisulla sitä, että lahko on voimakkaan johtajan tai johtoryhmän ohjauksessa. Johtamiseen tarvitaan rahaa ja voimaa. Rahan ja voiman saavuttamiseksi lahkot käyttävät ”pseudo-uskonnollisia, pseudo-kultuurillisia ja pseudo-menetelmällisiä keinoja”. Useat psyko-kultit ovat läheisiä totalitaarisille lahkoille.

Lahkoseminaarin havaintoihin voi myös jokainen Venäjän matkustaja itse tutustua tarkastelemalla vaikka tavallisen venäläisen lehtikioskin ”psykokultillista” lehdistötarjontaa. Samalla joutuu matkustaja hämmästelemään, että tuossa tavallisessa rautatietunnelin lehtikioskissa saattaa olla psykokultillisten kirjojen ja lehtien vieressä myös esimerkiksi Philip Kotlerin markkinoinnin korkeakoulujen oppikirja, jota Suomesta ei löydy usein edes parhaista kirjakaupoista.