EU:n energiahuolto Venäjän käsissä

Venäjän merkitys vain lisääntyy jatkuvasti. Erityisesti energiahuollon tarpeet kääntävät EU:n katseet Venäjän puoleen.

Venäjän ja EU:n energia- foorumin puheejohtaja Dominique Fash kuvasi 29.10.2003 radiohaastattelussa Euroopan energiahuoltoa sanoilla: “Äärimmäinen energiaongelma on tullut Eurooppaan”. Ilmaisulla hän tahtoi korostaa tilanteen kriittisyyttä. Fashin johtama energiafoorumi toteutetaan nyt 22. marraskuuta. Tämän hetken tärkein kysymys on Fashin mukaan se, kuka voisi turvata Euroopan valtioiden energian saannin. Erityisesti Saksassa ja Italiassa on hyvin kriittinen tilanne. Fashin mukaan ongelmaan löytyy ratkaisu vain Venäjän avulla (Rosbalt 29.10.2003). ”Eurooppa tarvitsee ennen kaikkea vakautta ja turvallisuutta. Jokainen ymmärtää, että nykymaailma on vaarallinen. Minä en sijoittaisi viittä ruplaa tai viitta frangia Saudi-Arabian alueelle. Tällä talouden alueella me etsimme vakaata toimitusta. Minä ajattelen, tahtoivat tai eivät eurooppalaiset, niin tämä vakaus löydetään Venäjän avulla”.

Venäjä ja EU ovat päättäneet luoda teknologiaohjelman, jotta alueiden väliset energiaverkostot voitaisiin yhdistää tehokkaasti. Euroopan komissiosta Francois Lamoureux kertoi 20.10.2003 kyseistä teknologiaohjelmasta konferensissa ”Enegiadialogia EU:n ja Venäjän välillä”. Synkronisointiin ei lueta vain Venäjää, vaan myös Baltian valtiot. Lamoureuxin mukaan vuonna 2007 voisi EU valtioiden yksityinen kuluttaja valita itse energiatoimittajansa - joko kotimaisen tuottajan tai sähköntuottajan toisesta maasta. Lamoureux ei osaa kuitenkaan arvioida sitä, alkavatko EU:n ja Venäjän energiajärjestelmät toimimaan yhdessä ennen vai jälkeen vuoden 2007. Lamoureuxin mukaan tämän hetken vaikeimmat ongelmat ovat energiayhteistyön kehittämisessä ympäristökysymyksiin ja ydinvoimaturvallisuuteen liittyviä. Lamoureuxin mukaan Venäjän johtajien tulisi laskea sähkön ja energian hinnat euroissa, eikä dollareissa - etenkin, kun Venäjällä on useamman vuoden menestyksellinen energiayhteistyö Suomen kanssa.

EU:n energia- ja kuljetuskomission johtaja Francois Lamoureux arvioi Energiastrategiakonferenssissa 17.10.2003, että Euroopna energiamarkkinat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden Venäjän energiayhtiöille myynnin voitolliseen lisäämiseen. Lamoureuxin mukaan tällä hetkellä Venäjän ja EU:n välisen dialogin tähtäyspiste on etsiä mekanismit, joilla turvataan investoinnit. Erityisesti pitkäaikaiset sopimukset kaasun viennin turvaamiseksi ovat näköpiirissä. Myös infrastruktuuriprojektit ovat keskeisiä. Useat suuret projektit vaativat tutkimusta ja investointeja. TransBaltic-projekti on yksi tärkeimmistä tällä hetkellä. Energiateknologian tehokkuus on myös tärkeä kehityshaaste.

Shell-yhtiön Venäjän, Kaspian alueen ja Kaakkois-Euroopan varapresidentti Martin Bakman arvioi (29.10.2003), että Venäjältä vietävän kaasun määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2000. Bakmannin arvio perustuu siihen, että Euroopassa venäläisen kaasun kysyntä lisääntyy. Venäjän täytyy kuitenkin kehittää kaasukenttiä ja houkutella investointeja, jotta venäläisen kaasun kasvava kulutus voitaisiin turvata. Myös hallituksen täytyy kaupallistaa kaasun tuotanto ja myynti, siirtää hinnat markkinatalouden mukaisiin hintoihin sekä tehdä kokonaisvaltainen reformi toimialalla.

Juha Molari