Maaliteollisuus uudistaa käsityksiä Suomessa ja Venäjällä

Kemianteollisuus on yksi monipuolisimpia teollisuuden aloja. Kemian teollisuus on kolmanneksi laajin teollisuuden ala Suomessa. Ala sisältää useita eri toimialoja, esim. kasvinsuojelu, lääke, muovi, painoväri, teknokemia ja väri. Kemian ala työllistää tällä hetkellä noin 39 000 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärän otaksutaan nousevan vuoteen 2008 mennessä noin parilla tuhannella. Eläkkeelle siirtyy aikavälillä 2000 - 2010 noin 10 000 henkilöä, ja alalta tapahtuva muu poistuma on noin 2 500 henkilöä vuodessa.

Tämän perusteella on ennakoitu kaksinkertainen rekrytointitarve lähivuosien aikana nykymäärään verrattuna.

Suomalainen maaliteollisuus heijastaa nykyaikaisia ekologisia arvoja, joiden saavuttamiseen on monella venäläisellä yrityksellä vielä pitkä matka.