Ilmaista työvoimaa?

20% Venäjän väestöstä saa tulonsa laittomasti. 8 miljoonaa ihmistä, jotka ovat ilmeisesti saaneet pimeästi palkkaa, ovat saaneet ilmoitukset, että heidän eläketulokertymänsä on nolla. Saadakseen normaalin eläkkeen, näillä ihmisllä tulee olla työsopimus työnantajansa kanssa. Lokakuussa valmistui Venäjän Federaation Eläkerahaston yhteensä 42 miljoonaa ilmoitusta eläkekertymästä Venäjän kansalaiselle. Pravda-lehdessä kuvailtiin hämmästyttäviä virallisia tilastoja laajasti (Pravda 24.10.2003. ).

Virallisten tilastojen mukaan joka viiden venäläinen on työskennellyt palkatta. Alexander Pochinokin mukaan Eläkerahaston tulokset on pian analysoitu, mutta hän uskoo nollapalkkaisten lukumäärän vain lisääntyvän. Ministerin mukaan nämä luvut ovat valtavia. Venäjän Eläkerahastolla ei ole täydellistä informaatiota, koska useita työntekijöitä ei ole rekisteröity työntekijöiksi.

Todellinen tilanne on Eläkerahaston tulosta karumpi, sillä myös monet rekisteröidyt viralliset työntekijät saavat merkittävän osan palkastaan harmaasti: kassatyöntekijä saa virallisesti ilmoitetun 100-200 euron suuruisen palkan lisäksi verottomia bonuksia, alennuksia, provisioita, lahjoja yms, minkä vuoksi todellinen ansiotulo voi olla jopa 2-3 kertainen joissakin tapauksissa.

Nolla-eläketili tarkoitaa, että nämä kansalaiset eivät ole kartuttaneet eläkesäästöjä, mikä aiheuttaa vakavia seurauksia nuorisolle. Jos palkat maksetaan laillisesti, niin eläkkeiden maksamiseen vaaditaan sitten 30-vuoden kuluessa kumulatiivisesti jo 40 % palkasta. Alexander Pochinok toivoi, että ihmiset oivaltaisivat pian, että he menettävät pian vain omia oikeuksiaan nykytilan vallitessa.

Venäjän federaation lain mukaan työnantajan täytyy maksaa vähintään minimipalkkaa työntekijälle. Minimipalkka oli vuonna 2002 vain 450 ruplaa kuukaudessa.

Työnantajan täytyy myös tehdä vähennys minimipalkasta eläkerahastoa varten. Juristi Pavel Astaknov kuvaili Pravdan artikkelissa, että vapaan - ´palkattoman´ - työvoiman käyttö on lain mukaan täysin mahdotonta, sillä työnantajan täytyy maksaa vähintää minimipalkka työntekijöille. Jos 8 miljoonaa ihmistä on Venäjällä työskennellyt palkattomasti ´vapaaehtoisena´, niin tämä on törkeä loukkaus perusoikeuksia vastaan.

Juristien mukaan työntekijän kääntyessä oikeuden puoleen ja todistaessa työsopimuksesta joutuu epärehellinen, sosiaalista veroa paikoillut työnantaja maksamaan kaikki velvoitteensa.

Pravda-lehden äänenpaino oli hyvin voimakkaasti ´alistetun´ työntekijän puolella, mutta venäläiseen kansalliseen kulttuuriin kuulunee tosiasiallisesti myös itse työntekijän suuri halukkuus toimia pimeästi, verottajan tavoittamattomissa.